Start      Om radon      Radonkällor      Historik      Myndigheter      Ordlista      Om företaget
 

Om företaget

Radontjänst Mälardalen AB är ett familjeföretag som bildades 2006 och är specialiserat för alla frågor som rör radon.

Genom ett etablerat samarbete med laboratorier, produkttillverkare och installationsföretag kan vi erbjuda kompletta lösningar för alla radonproblem, allt från preliminära mätningar till att genomföra åtgärder och följa upp resultatet.

Företaget finns utanför Nyköping och är verksamt i hela Mellansverige.

 
 
Ansvarig för verksamheten är Hans Backlund, civilingenjör, som har genomgått SSM:s utbildning avseende åtgärder mot radon i bostäder. Hans Backlund
 
 
Adress Radontjänst Mälardalen AB
Oppeby Gård
611 94 NYKÖPING
Telefon
e-post
0730-33 96 28
info@radontjanstmalardalen.se
 
 
Radontjänst Mälardalen AB     Telefon 0730-33 96 28     info@radontjanstmalardalen.se
Medlem i Svensk Radonförening