radon, radonmätning, radonbesiktning, radonsanering
Start      Om radon      Radonkällor      Historik      Myndigheter      Ordlista      Om företaget
 

Radon? Det kan vi hjälpa dig med!

Radontjänst Mälardalen AB kan åtgärda problem med radon i alla typer av fastigheter.

Flera internationella utredningar fastställer att radon inomhus, näst efter rökning, är den största orsaken till lungcancer. Det går alltid att genomföra åtgärder som sänker halten av radon under riktvärdet för hälsorisker, 200 Bq/m3 luft.


Vägen till ett friskare hus, utan radon:

  1. Gör en radonmätning med spårfilm, minst två månader under eldningssäsong, 1 okt – 30 april.
  2. Om mätningen ger ett årsmedelvärde för radon över riktvärdet(200 Bq/m3), beställ besiktning av godkänd besiktningsman, som fastställer radonkällor, rekommenderar lämpliga åtgärder samt informerar om kostnader.
  3. Genomför de rekommenderade åtgärderna mot radon.
  4. Gör en uppföljande mätning enligt punkt 1 ovan.
 
 Radonmätning    Radonbesiktning    Åtgärder mot radon    Om radon
 

Har du frågor om radon? Lämna ditt namn och telefonnummer eller e-post nedan så kontaktar vi dig.
Namn:
Telefon:
e-post:
   
 
 
radon, radonmätning, radonbesiktning, radonsanering
Radontjänst Mälardalen AB     Telefon 0730-33 96 28     info@radontjanstmalardalen.se
Medlem i Svensk Radonförening