Start      Om radon      Radonkällor      Historik      Myndigheter      Ordlista      Om företaget
 

Vanliga frågor och svar

  • Hur farligt är radon? I Sverige drabbas över 400 personer per år av radonrelaterad lungcancer, men de flesta av dessa är rökare.
  • Behöver jag göra en radonmätning? Enda sättet att ta reda på radonhalten i ett hus är att mäta. Vissa områden innehåller mer markradon och andra mindre och byggnadsmaterialet kan ge olika stora bidrag, men det finns i princip inget hus helt utan radon.
  • Behöver jag mäta hushållsvattnet? Kommunalt vatten är fritt från radon. Har du vatten från en egen djupborrad brunn kan det vara värt att mäta.
  • Hur vet jag om huset är byggt med blåbetong? Ibland framgår det av byggnadshandlingar om blåbetong har använts. Annars kan man göra en undersökning med gammastrålningsmätare för att få reda på hur mycket blåbetong som finns i huset.
  • Måste man göra en besiktning? För en privatperson som bor i egen villa finns inga krav på att kontrollera eller åtgärda radonproblem. För hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar är det dock ett krav att mäta, och vid behov, åtgärda ett radonproblem.
  • Hur vet jag att en besiktningsman är godkänd? För att bli godkänd krävs att personen genomgått utbildning hos Strålsäkerhetsmyndigheten(SSM). Uppgift om vilka som blivit godkända vid denna utbildning finns på SSM:s hemsida på Internet.

 
Har du andra frågor? Skicka ett meddelande nedan så svarar vi så snart vi kan.
 
Namn:
Telefon:
e-post:

Meddelande:
 
 
 Radonmätning    Radonbesiktning    Åtgärder mot radon   Om radon
 
 
Radontjänst Mälardalen AB     Telefon 0730-33 96 28     info@radontjanstmalardalen.se
Medlem i Svensk Radonförening